• Rozbiórki budynków Warszawa

Rozbiórki budynków

Małe komórki, budynki gospodarcze, domy, magazyny, a nawet wielkie wielkie obiekty architektoniczne – wszystkie kiedyś będą miały swój kres, a na ich miejscu staną kolejne. Zanim to się jednak stanie, trzeba je usunąć z powierzchni ziemi. Do tego celu służy rozbiórka budynków. W niektórych przypadkach można ją wykonać na własną rękę, bez konieczności posiadania odpowiedniego pozwolenia. Zwykle jednak budynki są zbyt duże, by na własną rękę próbować ich rozbiórki. Potrzebne są specjalistyczne maszyny, urządzenia, a nawet odpowiednia wiedza – by nie doszło do wypadku podczas dokonywania czynności związanych z rozbiórką. Właśnie dlatego warto powierzyć te prace naszej firmie. Jesteśmy profesjonalistami, którzy nie tylko bezpiecznie, ale i szybko zniwelują problem budynku przeznaczonego do likwidacji. Rozbiórki budynków Warszawa oraz jej okolice to dla nas chleb powszedni. Gromadzone przez lata doświadczenie jest dużym atutem wyróżniającym nas na tle konkurencji.

Nasza firma stosuje różne sposoby rozbiórki budynków. Zawsze dobieramy je indywidualnie – bo każdy przypadek jest inny. Trzeba zadbać o to, by było nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim maksymalnie bezpiecznie. Jednak bez względu na przyjętą metodę najbardziej efektywne wyburzanie obiektów inżynieryjnych to takie, przy którym wykorzystuje się nowoczesny i do tego specjalistyczny sprzęt. Rozbiórka przez nas stosowana może mieć charakter mechaniczny lub wybuchowy.

  • Rozbiórka mechaniczna – w tym przypadku wykorzystuje się przede wszystkim takie specjalistyczne urządzenia jak młoty oraz nożyce hydrauliczne.
  • Rozbiórka wybuchowa – tu wykorzystuje się materiały wybuchowe. Metodę tę stosuje się zwykle do wyburzania bardzo dużych, wielopiętrowych budynków. Z kolei mikrowybuchy to doskonały sposób na takie obiekty jak fundamenty, piwnice, schrony itp.

Pamiętamy o tym, że profesjonalnie wykonana rozbiórka, to nie tylko sam proces wyburzania. Zawsze należy się do niego rzetelnie przygotować – począwszy od uzyskania wspominanego wcześniej pozwolenia, poprzez wykonanie odpowiednich planów całego procesu wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji. Następnie należy uporządkować gruz i inne materiały – nierzadko niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. Trzeba wszystko posegregować pod tym kątem i, jeśli jest taka potrzeba, poddać jak najszybszej utylizacji. Oczywiście nie należy pomijać tego, że wiele materiałów nadaje się do ponownego użytku – te należy przeznaczyć na recykling. Odpowiednie uporządkowanie terenu po rozbiórce budynku to bardzo ważny etap, o którym również zawsze pamiętamy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i setki wyburzonych budynków za sobą, dzięki czemu doskonale wiemy, co należy zrobić, by rozbiórka budynku została wykonana w sposób fachowy i kompleksowy.