Firma JAKMAR Jakubaszek Mariusz w latach 2002-2006 świadczyła usługi w zakresie zimowego utrzymania czystości dróg na terenie Osiedla Kampinos. Firma wykazuje duży profesjonalizm oraz zaangażowanie w świadczenie usług. Pracownicy firmy JAKMAR są zdyscyplinowani i dyspozycyjni. Prace porządkowe wykonywane są przy użyciu profesjonalnego sprzętu. W czasie realizowania zleconych zadań mogliśmy zaobserwować bardzo dobrą organizację pracy ekipy JAKMAR. Prace były wykonywane z należytą starannością i bez żadnych zastrzeżeń.
Polecamy korzystanie z usług firmy JAKMAR.

Z poważaniem
Urszula Samcik
Osiedle Kampinos Sp. z o.o.