Niniejszym pragniemy Państwu polecić przedsiębiorstwo „JAKMAR” Mariusz Jakubaszek, ul. Leszka Czarnego 15, 02-496 Warszawa jako wykonawcę godnego zaufania i w pełni profesjonalnego.

Jako wykonawcy zleconych im prac złożyli najkorzystniejszą ofertę cenową oraz dokładali wszelkich starań by usługa była wykonana w jak najkrótszym czasie.
Wszelkie prace powierzone firmie „JAKMAR” Mariusz Jakubaszek, zostały wykonane w wymaganym terminie i z należytą starannością.
Zatrudnieni pracownicy do wykonania robót posiadają wymaganą wiedzę i umiejętności, dlatego wysoko oceniamy wykonane roboty.
Przedsiębiorstwo posiada wymagany sprzęt do wykonywania wszelkich prac porządkowych; w czasie ich wykonywania panuje ład i porządek.
W pełni jest zapewniony nadzór i kontrola powierzonych prac porządkowych, co wpływa na jakość robót i dyscyplinę.
Ponadto pragniemy podkreślić, że przedstawiciele przedsiębiorstwa są w pełni kompetentni w podejmowaniu decyzji wymagających zmian i ewentualnych robót dodatkowych.
Po kolejnych doświadczeniach możemy bez obaw polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi usługi porządkowe firmy „JAKMAR” Mariusz Jakubaszek.